OKTOBAR I – ISPITNI ROK

 

 

Plan nastave za 2020. godinuu kome su ISPITNA PITANJA

 

MATERIJAL ZA SPREMANJE ISPITA:

OSNOVNI PRINCIPI MOLEKULARNE GENETIKE: Struktura DNK – prez.,  Centralna dogma SA ANIMACIJAMA – prez.

Pravila rada u laboratoriji – prez.

– Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava laboratorija, “Sl. glasnik RS”, br. 45/10 PDF

  IZOLACIJA DNK i RNK – prez.

Komet test (elektroforeza pojedinačnih ćelija) – tekst

 SKRIPTA “Molekularno-genetičke metode u veterinarskoj medicini”

Primena molekularno-genetičkih analiza u veterinarskoj medicini

– Primena molekularno-genetičkih analiza u forenzici i dijagnostici kod domaćih životinja i divljači

Kvantitativni real-time PCR u praćenju infekcija, reakcija organizama na patogene i proceni efekasnosti lekova i dijetetskih suplemenata

Pravilno uzorkovanje, čuvanje i slanje materijala za molekularno-genetičke analize u veterinarskoj medicini

 

Animacije:

IZOLACIJA DNK: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/

PCR: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/

ili veselo:) https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo&nohtml5=False

jednostavno:  https://www.youtube.com/watch?v=DkT6XHWne6E

OČITAVANJE REZULTATA – VIZUELIZACIJA PCR PRODUKATA:

– elektroforeza: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/gel/

– sekvenciranje: https://www.youtube.com/watch?v=3M0PyxFPwkQ

Real-time PCR: https://www.youtube.com/watch?v=4QMr-R65Fdc&t=39s

Reverzna transkripcija: https://www.youtube.com/watch?v=68zTyjeUsqY

 

PRIMERI PROTOKOLA RADJENIH NA VEZBAMA


 Analize u Laboratoriji za genetiku životinja Katedre za biologiju

 

PUBLIC REPOSITORY OF KANGAL RAW DATA