Celu galeriju iz veterinarske genetike možete pogledati OVDE

OKTOBAR II ISPITNI ROK

OKTOBAR I ISPITNI ROK

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Plan nastave iz predmeta Veterinarska genetika za školsku 2021/2022. godinu

1a. MATERIJAL za PREDAVANJE – oktobar 2021:

 Hromozomske promene i heritopatologija životinja

MATERIJAL ZA VEŽBE – 2 i 3. novembar 2021:

 TESTOVI SA REŠENJIMA

 PREZENTACIJA

 

2a. MATERIJAL ZA  PREDAVANJA 3. novembra 2021. 

i VEŽBE – 9 i 10. novembar 2021. 

 PREZENTACIJA

 SKRIPTA “MOLEKULARNO-GENETIČKE METODE”

 TEST SA REŠENJIMA

Primena molekularno-genetičkih analiza u veterinarskoj medicini

– Primena molekularno-genetičkih analiza u forenzici i dijagnostici kod domaćih životinja i divljači

Kvantitativni real-time PCR u praćenju infekcija, reakcija organizama na patogene i proceni efekasnosti lekova i dijetetskih suplemenata

Pravilno uzorkovanje, čuvanje i slanje materijala za molekularno-genetičke analize u veterinarskoj medicini

 

Animacije:

IZOLACIJA DNK: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/

PCR: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/ (samo ko ima stari Adobe Flash Player)

jednostavno:  https://youtu.be/DkT6XHWne6E

ili veselo 🙂 https://youtu.be/iQsu3Kz9NYo
OČITAVANJE REZULTATA – VIZUELIZACIJA PCR PRODUKATA:

– elektroforeza: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/gel/

– sekvenciranje: https://youtu.be/ONGdehkB8jU

ili:  https://youtu.be/KTstRrDTmWI

Real-time PCR: https://www.youtube.com/watch?v=4QMr-R65Fdc&t=39s

Reverzna transkripcija: https://www.youtube.com/watch?v=68zTyjeUsqY

 

MATERIJAL ZA VEŽBE – 16 i 17. novembar 2021

 TESTOVI SA REŠENJIMA

 PREZENTACIJA

 

3. PREDAVANJE – 17. januar 2022 (Genetika maligne ćelije)

 PREZENTACIJA

 

 Analize u Laboratoriji za genetiku životinja Katedre za biologiju.