Celu galeriju iz veterinarske genetike možete pogledati OVDE

OKTOBAR II ISPITNI ROK

Rezultati praktičnog ispita u oktobar II ispitnom roku

Studenti koji polože praktični ispit ili su ga položili u prethodnim rokovima, dolaze na usmeni ispit 29. 09. 2022. u 13.00 časova

Bodovanje praktičnog ispita

 

Ispitna pitanja

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA I  BROJ SEDIŠTA U AMFITEATRU

OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE

 

PLAN NASTAVE ZA 2022. GODINU

 

MATERIJAL ZA PREDAVANJA:

Predavanje  1

Predavanje 2

Predavanje 3

Predavanje 4

Predavanje 5

Predavanje 6

Predavanje 7

Predavanje 8

 

 

MATERIJAL ZA VEŽBE:

Vežba Molekularne metode u veterinarskoj medicini

 Analize u Laboratoriji za genetiku životinja Katedre za biologiju.