Waste2ProtectBees

 

 

 

Spisak projekata na Katedri za biologiju

 

ISTRAZIVACI zaposleni preko Projekta

 

RERERENCE IZ PREDMETA NA DOKTORSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA (DAS): 

  • MOLEKULARNO-GENETIČKA DIJAGNOSTIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI
  • MOLEKULARNA EKOLOGIJA I PONAŠANJE LOVNE DIVLJAČI I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA,
  • MOLEKULARNA EKOLOGIJA I PONAŠANJE MEDONOSNE PČELE,
  • MOLEKULARNI MARKERI U UTVRĐIVANJU RODITELJSTVA, PEDIGREA I KARAKTERIZACIJI VRSTA I RASA ŽIVOTINJA
  • NUTRIGENETIKA I NUTRIGENOMIKA ŽIVOTINJА