Celu galeriju iz veterinarske genetike možete pogledati OVDE

APRILSKI ISPITNI ROK – 2. OBAVEŠTENJE

1a. MATERIJAL za PREDAVANJE – 17. oktobar 2022:

 Hromozomske promene i heritopatologija životinja

MATERIJAL ZA VEŽBE – 25 i 26. oktobar 2022:

 TESTOVI SA REŠENJIMA

 PREZENTACIJA

 

2a. MATERIJAL ZA  PREDAVANJA 24. oktobar 2022. 

i VEŽBE – 1 i 2. novembar 2022. 

 PREZENTACIJA

 SKRIPTA “MOLEKULARNO-GENETIČKE METODE”

 TEST SA REŠENJIMA

Primena molekularno-genetičkih analiza u veterinarskoj medicini

– Primena molekularno-genetičkih analiza u forenzici i dijagnostici kod domaćih životinja i divljači

Kvantitativni real-time PCR u praćenju infekcija, reakcija organizama na patogene i proceni efekasnosti lekova i dijetetskih suplemenata

Pravilno uzorkovanje, čuvanje i slanje materijala za molekularno-genetičke analize u veterinarskoj medicini

 

Animacije:

IZOLACIJA DNK: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/

PCR: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/ (samo ko ima stari Adobe Flash Player)

jednostavno:  https://youtu.be/DkT6XHWne6E

ili veselo 🙂 https://youtu.be/iQsu3Kz9NYo
OČITAVANJE REZULTATA – VIZUELIZACIJA PCR PRODUKATA:

– elektroforeza: http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/gel/

– sekvenciranje: https://youtu.be/ONGdehkB8jU

ili:  https://youtu.be/KTstRrDTmWI

Real-time PCR: https://www.youtube.com/watch?v=4QMr-R65Fdc&t=39s

Reverzna transkripcija: https://www.youtube.com/watch?v=68zTyjeUsqY

 

MATERIJAL ZA VEŽBE – 8 i 9. novembar 2022.

 TESTOVI SA REŠENJIMA

 PREZENTACIJA

 

3. PREDAVANJE – 22. januar 2023. (Genetika maligne ćelije)

 PREZENTACIJA

 

 Analize u Laboratoriji za genetiku životinja Katedre za biologiju.