Predmeti na Integrisanim akademskim studijama veterinarske medicine (IAS):

  1. Zoologija,
  2. Veterinarska genetika
  3. Uzgoj i nega pčela,
  4. Uzgoj i nega divljih i egzotičnih životinja
  5. Molekularno-genetičke metode u veterinarskoj medicini

 

Predmeti na DOKTORSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA (DAS):

  1. Molekularno-genetička dijagnostika u veterinarskoj medicini – program, reference
  2. Molekularna ekologija i ponašanje lovne divljači i egzotičnih životinja – program, reference
  3. Molekularna ekologija i ponašanje medonosne pčele – program, reference
  4. Molekularni markeri u utvrđivanju roditeljstva, pedigrea i karakterizaciji vrsta i rasa životinja – program, reference
  5. Nutrigenetika i nutrigenomika životinja – program, reference